JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

17 års fängelse för mord på Ålidhem

[2018-09-25] Umeå tingsrätt

Tingsrätten har idag dömt en man till 17 års fängelse för mord som begicks i en studentbostad på Ålidhem i Umeå i april i år samt för övergrepp i rättssak och för ringa narkotikabrott. Den medtilltalade har frikänts från ansvar för medhjälp till övergrepp i rätts-sak och för skyddande av brottsling, grovt brott.

Rådmannen Olof Johnson kommenterar:

"Enligt tingsrättens bedömning har bevisningen när det gäller den person som åtalats för mord m.m. vad gäller samtliga åtalspunkter nått upp till de höga beviskrav som föreligger i brottmål. Tingsrätten har också funnit att det inte funnits några förmildrande omständigheter i samband med mordgärningen, utan att de istället varit klart försvårande. Påföljden har mot bakgrund av detta bestämts till fängelse 17 år.

Tingsrätten har vidare gjort den bedömningen att det visserligen finns mycket som talar för att den medtilltalade begått de gärningar som han åtalats för, men att utredningen ändå inte haft sådan styrka att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått gärningarna."

Senast ändrad: 2018-09-25

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 2603-17