JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

Brottsofferjouren

Som målsägande eller vittne kan du kostnadsfritt få upplysningar, hjälp och stöd inför en brottmålsrättegång. Brottsofferjouren disponerar eget rum i tingshuset. För närmare upplysningar ring brottsofferjouren (BOJ) på jourtelefon: 070-568 23 58.

Du kan också besöka BOJs hemsida.

Vittnesstöd

Kontakta vittnesstödjarna på deras jourtelefon 070-568 23 58 om du vill ha ett personligt stöd inför och under rättegången. Du kan även nå dem på e-postadressen vittnesstod@umea.boj.se.
Senast ändrad: 2013-12-05

Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.