JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hur en tingsrätt är uppbyggd och fungerar

Tingsrättens chef är lagmannen som är administrativ chef men deltar också i den dömande verksamheten.

Lagmannen biträds av den administrativa enheten som handlägger frågor om personal, ekonomi m.m. Till den administrativa enheten hör också expeditionsvakten.

Varje domare biträds i sitt arbete på sin rotel av en tingsnotarie och en domstolshandläggare. De handlägger målen från det de kommer in till tingsrätten till dess de avgörs. Tingsnotarien fungerar som protokollförare vid förhandlingar och biträder med att upprätta förslag till avgöranden m.m. Domstolshandläggaren sköter skriftväxling och expedieringar i mål och ärenden och har ofta behörighet att själv besluta i vissa förberedande frågor.

Vid tingsrätten finns för närvarande åtta tingsnotarier. En tingsnotarie är normalt en nyutexaminerad jur. kand. Tjänstgöringen utgör första steget på domarbanan, men leder ofta till andra anställningar inom rättsväsendet eller i privat verksamhet. Det ingår ett stort utbildningsmoment i tjänstgöringen.

Mål och ärenden som kommer in till tingsrätten tas emot av registrator som fördelar (lottar) dem på rotlarna. Expeditionsvakten svarar för intern service av olika slag. Han visar också parter och andra tillrätta i lokalerna, till exempel vid videokonferens.
Senast ändrad: 2017-04-20

Umeå tingsrätts domkrets

Umeå tingsrätts domkrets är Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner.