JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Vindkraftprojekt i Åsele kommun stoppas

[2016-11-17] Umeå tingsrätt

Den planerade vindkraftparken på Storberget i Åsele kommun, projektet Bäckaskog, får inte uppföras enligt en dom av mark- och miljödomstolen i Umeå.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län lämnade i beslut den 18 juni 2015 tillstånd för Nordex Sverige AB och TCC Förvaltning AB att uppföra och driva 15 vindkraftverk på Storberget i Åsele kommun, det s.k. Bäckaskog-projektet. Projektområdet ligger inom Vilhelmina södra samebys betesmarker, och en för rennäringen riksintresseklassad flyttled går genom projektområdet. Tillståndsbeslutet överklagades av Vilhelmina södra sameby till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Samebyn yrkade i första hand att bolagens ansökan skulle avslås och i andra hand att tillståndet skulle förenas med ytterligare villkor till skydd för rennäringen.

Mark- och miljödomstolen har i dag meddelat dom i målet. Domstolen har kommit fram till att den planerade vindkraftetableringen påtagligt kan försvåra bedrivandet av rennäring i området. Domstolen har därför upphävt det överklagade tillståndsbeslutet och avslagit bolagens ansökan om tillstånd att uppföra en vindkraftpark på den aktuella platsen.

”Bolagen har inte visat att det är möjligt att föreskriva skyddsåtgärder som säkerställer att rennäringen och vindkraftverksamheten kan samexistera. Enligt domstolen är rennäringens nyttjande av det aktuella markområdet den näring som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken” säger Kristina Johnsson, rådman vid mark- och miljödomstolen.

Senast ändrad: 2016-11-18

För mer information kontakta:

Målnummer:

M 1761-15