JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål Ä 1356-15

[2015-07-02] Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt har förelagt Kriminalvården att yttra sig över vad klaganden anfört i sitt överklagande av övervakningsnämndens beslut om särskilda föreskrifter och geografisk begränsning samt att ange om förhandling är påkallad.

Kriminalvården har idag avgivit sitt yttrande.

Kriminalvården anser sig inte vara part i målet och har inga synpunkter gällande behovet av att hålla förhandling i målet.

Umeå tingsrätt kommer nu att skicka Kriminalvårdens yttrande till klaganden för eventuellt yttrande senast den 9 juli kl. 14:00.

Tingsrätten avser därefter att avgöra ärendet utan förhandling. Slutligt beslut meddelas preliminärt den 10 juli kl. 14:00.

Senast ändrad: 2015-07-02