JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtgärder krävs för att begränsa påverkan på rennäringen

[2016-11-23] Umeå tingsrätt

Den påverkan som vindkraftparken på Gabrielsberget har på rennäringen ska begränsas genom de villkor som idag har fastställts av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

 

Miljödomstolen lämnade i deldom den 8 december 2006 Svevind AB tillstånd att på Gabrielsberget i Nordmalings kommun uppföra och driva en gruppstation för vindkraft bestående av högst 40 vindkraftverk med en installerad effekt om totalt 120 MW och en höjd av högst 150 m per verk. I nämnda deldom sköt domstolen upp frågan om åtgärder för att begränsa verksamhetens påverkan på rennäringen inom området under en prövotid. Vindkraftparken ligger i Lögdeå vinterbetesland som nu används av det norska reinbeitesdistriktet Byrkije. Även Vilhelmina norra och Vapstens samebyar har rätt att nyttja området. Prövotidsredovisning ingavs till domstolen den 17 september 2014 och förslag till skadelindrande åtgärder den 17 juni 2015. De nuvarande verksamhetsutövarna avseende vindkraftparken på Gabrielsberget är Gabrielsberget Nord Vind AB och Gabrielsberget Syd Vind AB (bolagen).

Mark- och miljödomstolen har idag fastställt slutliga villkor till skydd för rennäringen och avslutat prövotidsförfarandet. Enligt domstolen har Lögdeå vinterbetesland särskilt goda förhållanden för vinterbete och har stor betydelse för rennäringen. ”Det är klarlagt att vindkraftparken i Lögdeå vinterbetesland påtagligt försvårar rennäringens bedrivande och medför risk för en långsiktig försämring av betesmarkernas bärkraft. Syftet med de villkor domstolen föreskrivit idag är att rennäring fortsatt ska kunna bedrivas i området” säger Åsa Larsson, tekniskt råd vid mark- och miljödomstolen.

Domstolens villkor omfattar bland annat att bolagen ska bekosta och uppföra en hage för att göra det möjligt att utfodra 1500 renar och att de ska bekosta utfodring i 30 dagar för de renar som befinner sig i området. Skyddsåtgärderna omfattar även att bolagen ska tillhandahålla GPS-sändare för renar och bekosta extra personal till följd av det merarbete som uppstått efter byggandet av vindkraftparken.

 

Senast ändrad: 2016-11-23

För mer information kontakta:

Lisa Hedlund
Hovrättsassessor/Tf. rådman
lisa.hedlund@dom.se

Målnummer:

M 208-06