JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden

Hyres- och Arrendenämnden omfattar Västerbottens- och Norrbottens län. Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. I de fall när hyresnämnden inte kan handlägga tvisten, ska du i stället vända dig till tingsrätten eller till kronofogdemyndigheten. Arrendenämnden liknar hyresnämnden, men i stället för att handlägga hyres-och bostadsrättstvister handlägger den arrendetvister.

Hyresnämndens hemsida
Senast ändrad: 2012-02-01