JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad är ett brottmål?

Brott är en handling som kan straffas enligt lag. Om du har blivit utsatt för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen.

Vänd dig till närmaste polisstation om du vill anmäla ett brott eller ring 114 14, Polisens nationella telefonnummer för ärenden som inte är akuta. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer.

Förundersökning

När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning, och den leds av polis eller åklagare. Förundersökningar är alltid sekretessbelagda.

Polis eller åklagare kan också besluta att en förundersökning ska läggas ner. Detta sker i de fall då det till exempel inte går att få fram tillräckliga bevis för beslut om åtal eller då spaningsuppslag saknas.

Vad gör domstolen?

Förundersökningen kan leda till att åklagaren beslutar att åtala en person för brottet. Detta innebär att det blir rättegång i tingsrätten.

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

Strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om så kallat strafföreläggande i stället för att åtala. Det innebär att åklagaren utan rättegång bestämmer att den misstänkte ska betala böter. En förutsättning är att den som misstänks för brottet har erkänt det. Strafföreläggande är vanligt vid trafikbrott, till exempel fortkörning.

Överläggning

Efter förhandlingen diskuterar domarna målet och bestämmer hur de ska döma. Detta kallas för överläggning. Varje domare har en röst. Ingen utomstående har rätt att vara med vid överläggningen, och vad som sagts är hemligt även efter att domstolen har meddelat sin dom.

Tingsrättens dom

Domen grundas bara på det som har kommit fram vid huvudförhandlingen. Oftast meddelas domen vid ett senare tillfälle. Rättens ordförande talar då om vilken dag och vilket klockslag som domen kommer att meddelas. I vissa fall avkunnar tingsrätten domen omedelbart efter sin överläggning.

Domstolen skickar alltid ut domen per post till parterna.

Praktisk information inför rättegången

Tingsrätten försöker planera förhandlingarna så att ingen behöver vänta i onödan. Tyvärr går det inte att helt undvika väntetider, och förseningar förekommer då och då.

Det finns en högtalaranläggning som domarna använder när de kallar in parter och vittnen till rättssalen. Du kan vänta i något av väntrummen eller i korridoren utanför. Tingsrätten kan ofta också ordna så att du får vänta i något annat rum. Kontakta i så fall receptionen eller expeditionsvakten.

Inne i rättssalen finns möjlighet för parter och vittnen att koppla in en hörlur i bordet för att bättre höra det som sägs i salen. Säg till ordföranden om du inte hör bra i salen. I salarna finns också T-slinga och hörselkuddar för åhörare med hörapparat.
Senast ändrad: 2008-09-01