JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter kan betalas till via https://betala.domstol.se/ansokan/

Skicka inte kontanter per post tillsammans med ansökan.

Mål

 

Ansökan om stämning

För ett mål som rör ett krav under 22 200 kr (ett halvt prisbasbelopp)
För ett mål som rör ett krav över 22 200 kr (ett halvt prisbasbelopp)

 

900
2800

Ansökan om äktenskapsskillnad 900
Ansökan om vårdnad, boende och umgänge med barn 900

 

Allmänna domstolsärenden

 
Ansökan i ärenden om bl.a. 900
  • adoption
  • namnärende
  • testamentsvittnesförhör
  • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman
  • förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

 

Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

 
Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs. 2800
En tilläggsavgift tas ut för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till tingsrätten för vidare handläggning. Domstolen ska skicka en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. 600

2500


För förenklade tvistemål blir avgiften 600 kronor och för övriga tvistemål
2 500 kronor. De som beviljats rättshjälp i målet kommer bli befriade från tilläggsavgiften på samma sätt som tidigare vad gäller ansökningsavgifter till tingsrätt och Kronofogden.

Ovanstående gäller både vid överlämnande efter bestridande samt vid återvinning av utslag.

 

 

 Senast ändrad: 2019-06-26