JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad vi har kvar i vårt arkiv

Vi har arkivmaterial från 1980 till dags dato. Äldre arkivalier finns hos Landsarkivet i Härnösand.

De mål- och ärendetyper vi har arkiverade är: brottmål, tvistemål, domstolsärenden, konkurser, fastighetsmål, miljödomstolsmål- och ärenden. Brottmålsakterna gallras 5 år efter domsdatumet. Övriga måltyper gallras efter 10 år.
Senast ändrad: 2018-02-12