JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

21-åring döms för mord till fängelse 14 år

[2013-12-17] Umeå tingsrätt

Den man som stått åtalad för det s.k. perrongmordet fälls för att med s.k. likgiltighetsuppsåt ha berövat en 22-årig kvinna livet. Mannen fälls även för grovt vapenbrott och för att ha skjutit genom ett sovrumsfönster in i ett rum där två personer låg och sov. Straffet bestäms till fängelse 14 år. Mannen ska sammanlagt betala cirka 350 000 kr i skadestånd till flickans föräldrar, sambo och syskon samt övriga målsäganden.

Den 22-åriga kvinnan dödades den 20 juli 2013 vid Centralstationen i Umeå av den 21-årige mannen. Mannen har förnekat att han haft för avsikt att döda kvinnan och tingsrätten har funnit att det inte är bevisat att han haft ett direkt uppsåt att ta livet av kvinnan men att mannen varit likgiltig inför att han skulle döda kvinnan i den stund då han sköt ett skott mot henne.

Tingsrätten grundar sin bedömning i huvudsak på att den 21-åriga mannen försett sig med ett skarpladdat vapen, riktat kikarsiktet mot den 22-åriga kvinnans rygg/skulderblad i brösthöjd och sedan skjutit ett skott som varit direkt dödande. Därtill har den 21-åriga mannen cirka 20 minuter före händelsen vid Centralstationen skjutit ett skott in genom ett sovrumsfönster utan att först ha kontrollerat om någon person befann sig bakom fönstret. Slutligen har 21-åringen sökt upp den skjutna kvinnan på avstånd och då uppträtt oberörd.

Tingsrätten har bedömt gärningarna som allvarliga och att fängelsestraffet ska bestämmas till 14 år, som är normalstraffet för mord.

Samtliga anhöriga till den avlidna 22-åringen har tillerkänts skadestånd med hänsyn till sin mycket nära relation till den avlidna. Ersättning för kränkning har även utdömts till de som låg och sov i rummet.

Tingsrätten är enig.

 

Den fullständiga domen kan beställas från tingsrätten. Den kan erhållas som pdf-fil per e-post eller som papperskopia. Vänligen ange tingsrättens målnummer B 1807-13.

Senast ändrad: 2013-12-17

För mer information kontakta:

Agneta Ögren
Lagman
090-17 21 34

Målnummer:

B 1807-13