JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umeå tingsrätt

Postadress: Box 138, 901 04 Umeå
Besöksadress: Nygatan 45, Umeå
Tel: 090-17 21 00

E-post: umea.tingsratt@dom.se 

Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt är uppdelad på två dömande enheter, den allmänna målenheten och mark- och miljö-domstolen, med domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Till detta har domstolen en administrativ enhet som stödjer den dömande verksamheten.

Mer om Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

 

 

Inga sommarnotarier 2016

Umeå tingsrätt med Hyres- och Arrendenämnden i Umeå kommer inte att anställa några sommarnotarier sommaren 2016. Inga medel för detta har avdelats i de beslut om budget och planeringsramar som fattats för domstolen. Vi måste därför prioritera annan verksamhet. Vår förhoppning är dock att kunna erbjuda sommarnotarietjänster sommaren 2017. 


 

Umeå tingsrätt tar gärna emot post via e-post i PDF-format. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

umea.tingsratt@dom.se glömt inte att ange målnummer