JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umeå tingsrätt

Postadress: Box 138, 901 04 Umeå
Besöksadress: Tingshuset Nygatan 45, 903 30 Umeå
Tel: 090-17 21 00

Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt är uppdelad på två dömande enheter, den allmänna målenheten och mark- och miljö-domstolen, med domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Till detta har domstolen en administrativ enhet som stödjer den dömande verksamheten.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Mer om Umeå tingsrätt
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Mark- och miljödomstolen

Digital hantering

Umeå tingsrätt tar gärna emot post via e-post i PDF-format. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

umea.tingsratt@dom.se - glömt inte att ange målnummer

 

 

Information GDPR

Dataskyddsombud

Mattias Nordell
tum.dataskyddsombudAC@dom.se

Behandling av personuppgifter

Umeå tingsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Mer information finner du här