JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umeå tingsrätt

Postadress: Box 138, 901 04 Umeå
Besöksadress: Nygatan 45, Umeå
Tel: 090-17 21 00

E-post: umea.tingsratt@dom.se 

Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt är uppdelad på två dömande enheter, den allmänna målenheten och mark- och miljö-domstolen, med domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Till detta har domstolen en administrativ enhet som stödjer den dömande verksamheten.

Mer om Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

Digital hantering

Umeå tingsrätt tar gärna emot post via e-post i PDF-format. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

umea.tingsratt@dom.se - glömt inte att ange målnummer

 

 

Inga sommarnotarier 2016

Umeå tingsrätt med Hyres- och Arrendenämnden i Umeå kommer inte att anställa några sommarnotarier sommaren 2017. Inga medel för detta har avdelats i de beslut om budget och planeringsramar som fattats för domstolen. Vi måste därför prioritera annan verksamhet.